Inschrijvingen

Hoe inschrijven ?

Inschrijvingen kunnen steeds gebeuren na een telefonische afspraak. Bij een inschrijving zijn de volgende documenten nodig:

  • identiteitskaart van uw kind
  • 2 kleefbriefjes van uw ziekenfonds
  • 1 recente pasfoto van uw kind
  • gegevens van uw huisarts
  • kopie van het laatste rapport van uw kind
  • betaling van het kostgeld voor de eerste maand

Een inschrijving is slechts geldig als de betaling voor de eerste maand is gebeurd en alle formulieren ondertekend zijn. Het kostgeld wordt steeds 1 maand vooraf via overschrijving of contant betaald.

Zowel voor de kinderen van de basisschool als voor de jongeren van het secundair bedraagt het kostgeld € 250,00/maand voor het schooljaar 2021 - 2022.

Het kostgeld omvat alle maaltijden, 10-uurtje, 4-uurtje, gebruik van alle faciliteiten, de ontspanningsactiviteiten op woensdag, enz.

Op het einde van het schooljaar wordt er een eindafrekening gemaakt waarbij het eventueel te veel betaalde bedrag wordt teruggestort.

Er is ook de mogelijkheid tot zondagavondopvang vanaf 19.30 uur. De prijs hiervoor bedraagt € 15,00 per zondag en € 10,00 voor het volgende kind van hetzelfde gezin.

Inschrijvingen